Leerroute - Regio Scouting Parkstad Limburg

Ga naar de inhoud

Leerroute

Scouting Academy
Informatie Scouting Academy voor nieuwe leiding/begeleiding in Scouting.

Met de onderstaande informatie hopen wij jou wegwijs te maken in hoe jouw ontwikkeling in Scouting Academy vorm en invulling krijgt.

Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met de groepsbegeleider of praktijkbegeleider van je groep of met Scouting Limburg via tel: 046-4859909.

Mailen kan ook via: info@scoutinglimburg.nl

De onderstaande informatie bevat de volgende onderwerpen:

1. Inleiding
2. Stappenplan van nieuwe naar gekwalificeerde leiding/begeleiding
a. Aanmelding, kennismaking + instapeisen
b. Basis-leiding/begeleiding
c. Gekwalificeerd leiding/begeleiding
3. Waar en hoe ontwikkelen?
a. Modules voor nieuwe leiding/begeleiding in Scouting
4. Ontwikkeling gaat door

1. Inleiding

Als je nieuwe leiding of begeleiding bent, komt er heel wat op je af. Ineens sta je voor een groep met kinderen,
ga je mee programma’s maken, ben je mede verantwoordelijk voor een veilige (speel)omgeving, komen ouders
op je af met vragen en heb je ook nog verantwoordelijkheden naar je team en de groep.
Wees gerust, je hoeft niet alles in een keer.
Vanaf het begin van jouw carrière binnen Scouting zijn er mensen in de groep (of daarbuiten) die je kunnen en
zullen helpen. Op de eerste plaats zijn er natuurlijk de collega stafleden en de teamleider van jouw speltak.
Verder is er in de groep een groepsbegeleider en/of een praktijkbegeleider. Deze zal je op weg helpen met al
jouw vragen, maakt je wegwijs in de organisatie en gaat, samen met jou aan de slag om jouw talenten te
ontwikkelen.
Heb jij al een basis-training afgerond?
Kijk dan op www.scoutinglimburg.nl bij ‘Informatie SA voor erkende leiding/begeleiding’.
2. Stappenplan van nieuw naar gekwalificeerd leiding/begeleiding

Jouw carrière als leiding of begeleiding in de groep start met:

De eerste weken als leiding of begeleiding heb je de ruimte om te wennen aan je nieuwe
rol en eens rustig mee te kijken. Tijdens opkomsten maak je kennis met de kinderen en
het team en misschien help je al mee bij het uitvoeren van programma’s.
Al doende doe je heel wat ervaringen op.
Jouw eerste avonturen worden begeleid door de teamleider of praktijkbegeleider. Bij hen
kun je terecht met al je vragen.
In de eerste 2 maanden gaan jullie samen in gesprek om te kijken hoe het jou bevalt en
welke vragen er liggen. In dit gesprek worden ook enkele afspraken gemaakt ten aanzien
van jou ontwikkeling.

Als jij leider of begeleider wilt worden bij de scoutinggroep, dan start je eerst als aspirantleiding.
In het gesprek bekijken jullie samen of er voldaan kan worden aan de instapeisen:
Instapeisen basis-leiding/begeleiding.
• het begrijpen en onderschrijven van de doelstelling van Scouting Nederland
• minimaal 18 jaar
• bereidheid tot ontwikkeling in de functie in de eerste acht maanden
• bewustzijn m.b.t. de gedragscode, normen en waarden
• een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Wanneer je aan alle instapeisen kunt voldoen, wordt samen met de praktijkbegeleider
gekeken naar wat jouw basisniveau is qua leiding of begeleiding geven.
Er zijn basiscompetenties opgesteld. Dit zijn dingen die je moet kennen, weten en doen.
Waarschijnlijk kan, weet en doe je al heel wat dingen. Mogelijk moet je je nog enkele
zaken eigen maken.
Als je over alle basis-competenties beschikt, word je door de groepsraad benoemd tot
basisleiding. Je bent nu officieel leiding/begeleiding van de groep.
Hierna kun je je ontwikkelen tot gekwalificeerd leiding/begeleiding.
Als je eenmaal basis-leiding bent, kun je er voor kiezen om gekwalificeerd leiding te
worden (of de groep zal je stimuleren om je te ontwikkelen tot gekwalificeerde
leiding/begeleiding).
Gekwalificeerde leiding/begeleiding beschikt over alle kennis, vaardigheden, en
gedragingen die passen bij de functie (m.a.w. je beschikt over alle competenties die
passen bij de functie).
Samen met je praktijkbegeleider bekijk je wat je al kan, weet en doet en spreek je af wat
je waar en hoe gaat leren. De competenties die iemand al beheerst, hoeft hij/zij dus niet
meer te leren. Deze kunnen weggestreept worden na overleg met de praktijkbegeleider.
Wil jij exact weten wat er van jou verwacht wordt als leider/begeleider?

Dit staat beschreven in het:
• Functieprofiel begeleiding explorers/roverscouts (nog niet beschikbaar).

Een handig hulpmiddel om te bekijken over welke competenties je moet
beschikken is de 'kwalificatiekaart.' Op deze kaart vind je alle kennis, houding
en vaardigheden die je nodig hebt om gekwalificeerd leidinggevende te zijn.
3. Waar en hoe kan ik mij ontwikkelen?

Je hebt al heel wat praktijkervaring opgedaan tijdens het meedraaien in de praktijk. Je kent de kinderen, je
collega leiding/begeleiding en de scoutinggroep. Via de kwalificatiekaart heb je ontdekt over welke
competenties je reeds beschikt en wat er nog te ontwikkelen valt.
Nu kun je aan de slag.

In overleg met je praktijkbegeleider spreek je af wat, hoe, waar en wanneer je je gaat ontwikkelen.
• Wat; Datgene wat je nog moet, kunt en wil ontwikkelen
• Hoe; Iedereen leert op zijn/haar eigen wijze. Alles is mogelijk, leren door doen, via een boek, via een training, cursus of workshop, van je collega’s etc.
• Waar; In de groep, zelf thuis, via een training binnen of buiten Scouting.
• Wanneer; Hier maak je afspraken over. Trainingsdata van specifieke trainingen binnen scouting vind je op de site van Scouting Limburg (www.scoutinglimburg.nl) Kijk onder het item ‘Scouting Academy’.

a. Modules voor nieuwe leiding/begeleiding bij Scouting
Scouting Limburg verzorgt een viertal moduletrainingen speciaal voor nieuwe leiding en begeleiding.

Iedere module heeft een eigen onderwerp.
• Module - Dit is Scouting.
Een heldere focus op doelstelling, spelvisie en de Scoutingmethode.

• Module - Hoe maak ik een programma.
In 7 stappen op weg naar deskundig programmeren.

• Module - Belevingswereld van het kind.
Heldere inzichten in de eigen en overlappende leeftijdsgroep.

• Module - Hoe geef ik leiding.
Tips en tricks voor de leid(st)er + begeleid(st)er – Hoe doen jij, wij en ik!
Meer informatie over deze modules, inhoud, data etc. vind je op www.scoutinglimburg.nl

4. Ontwikkeling gaat door

Wanneer je eenmaal gekwalificeerd leid(st)er of begeleid(st)er bent, zijn er nog tal van mogelijkheden om jouw
talenten verder te ontwikkelen.

Enkele voorbeelden:
• Behaal je kampkwalificatie (hoe maak je jouw zomerkamp tot het event van het jaar).
• Specifieke verdieping in:
- (Scouting)technieken. Bijvoorbeeld: GPS, hout en touw, kampvuur, tochten, etc.
- Omgaan met… bijvoorbeeld: speciaal gedrag, weerstand, heimwee, etc.
- Kennis van… bijvoorbeeld: verzekeringen, vergadertechnieken, HRM, verantwoordelijkheden, etc.

5. Overige informatie

Voor meer informatie zijn er op thema enkele informatie documenten beschikbaar.
De onderstaande documenten kunnen gedownload worden van de website van het Steunpunt:
www.scoutinglimburg.nl
• Trainingsaanbod Scouting Academy Limburg
• Informatie SA voor nieuwe leiding/begeleiding
• Informatie SA voor erkende leiding/begeleiding
• Informatie modules voor nieuwe leiding/begeleiding

Contact
Bij vragen over dit informatieblad kan contact opgenomen worden met Steunpunt Scouting Limburg of de
trainingscoördinator in de Regio.
Terug naar de inhoud