Geschiedenis - Regio Scouting Parkstad Limburg

Ga naar de inhoud

Geschiedenis

Informatie


Historie in vogelvlucht

22 februari 1857


Stanhopestraat 6, Paddington, Londen. In het gezin van professor Baden Powell en mrs. Henriëtte Grace Powell wordt op deze datum Robert Stephenson Smyth geboren. Deze Robert heeft vier broers, waarna er nog drie zusjes worden geboren die al als baby sterven. Na hem komt zijn zuster Agnes en in mei 1860 wordt zijn jongste broer Baden Fletcher Smyth geboren.
Mevrouw Powell wordt in 1861 weduwe en ter herinnering aan haar man wordt diens voornaam 'Baden' toegevoegd aan de achternaam en zo wordt de familie bekend als 'Baden-Powell'.


1870-1876


De jonge Robert Baden-Powell bezoekt de Charterhouse School, een nog steeds bestaande en toen al tweehonderd jaar oude middelbare school, in het hart van het toenmalige Londen.

1876


Na enige mislukte toelatingsexamens voor Oxford University, waar zijn vader had gedoceerd, probeert hij het bij het leger. Hij slaagt voor de officierscursus aan de Koninklijke Academie van Sandhurst. Daarna doet hij dienst in India, wordt overgeplaatst naar het 13e Regiment Huzaren en komt na vele omzwervingen terecht in het Afrika van ruim een eeuw terug.

1899


De Boerenoorlog. Kolonel Baden-Powell wordt belast met de verdediging van het grensplaatsje Mafeking. Hij doorstaat met 1250 mannen en de plaatselijke bevolking een beleg van 217 dagen, en op 17 mei is Mafeking vrij. Zijn naam als 'Held van Mafeking' is in de toenmalige wereld gevestigd en zijn initialen 'B.P.' verschijnen als symbool daarvan, overal in het Britse wereldrijk. Het is Koningin Victoria die hem op zijn 43e bevordert tot -toen de jongste- generaal-majoor. Nog één opdracht krijgt Baden-Powell in Afrika, namelijk de oprichting van de South African Constabulary, een bereden politiekorps.

22 februari 1889


In het gezin van Harold Soames en Katharine May Hill wordt Olave St. Clair als derde kind geboren. Olave komt terecht in een rijke familie. Van haar moederskant is zij afstammelinge van de graven van Kinnoul. Een van haar neven, de zoon van haar broer Arthur, is de latere Sir Christopher Soames, die huwt met een dochter van Winston Churchill, de beroemde staatsman die in het leven van haar latere echtgenoot een belangrijke rol zou spelen.1903
Robert Baden-Powell keert voorgoed naar Engeland terug. Hij wordt geplaatst bij de Britse Cavalerie, met als speciale opdracht het ontwerpen van een nieuw opleidingssysteem.
Intussen heeft Robert Baden-Powell ook van zich laten horen als schrijver van een aantal boeken, waaronder Aids to Scouting, bestemd voor de verspieders in het leger, dat tot zijn verbazing opgang doet onder de jongens in Engeland. Ze kopen het bij duizenden en zij spelen een spel... als 'B.P. Scouts'.


1904


Koning Edward VII benoemt Baden Powell tot luitenant-generaal, de hoogst mogelijke rang in vredestijd.

Augustus 1907

Tijdens het schrijven van het boek Scouting for boys neemt Baden-Powell de proef op de som en houdt met 21 jongens een kamp op Brownsea-Island aan de Engelse Zuidkust. De bestaande jeugdorganisatie, de Boy's Brigade steunt dit experiment en uitgever Arthur Pearson verleent steun bij de voorbereiding van het inmiddels beroemd geworden boek.


1908


Publikatie van Scouting for Boys, eerst in zes veertiendaagse afleveringen en in mei 1908 in boekvorm. Het wordt een overrompelende bestseller.

1909


In september wordt de eerste grote rally in Londen gehouden. Er verschijnen tot ieders verrassing niet minder dan 11.000 boy scouts en bovendien enkele meisjespadvinders in zelfbedachte uniformen. Dat is het signaal om ook Scouting voor meisjes te gaan organiseren. Eerder datzelfde jaar werd het eerste zeeverkennerskamp georganiseerd, deels aan boord van het schip Mercury.


2 oktober 1908


Koning Edward ontbiedt luitenant-generaal R.S.S. Baden-Powell "on his command" naar Balmoral Castle. Baden-Powell wordt Ridder in de Victoria Orde en wordt 'Sir Robert'. De koning vraagt hem tevens om al zijn aandacht te geven aan de Scoutingbeweging.

1910

In Nederland worden op verschillende plaatsen voorbereidingen getroffen om met het spel van Verkennen te kunnen beginnen. De belangrijkste plaatsen en gebeurtenissen zijn de volgende.
's Gravenhage, waar luitenant W.J. van Hoytema het boekje Op! Hollandsche jongens naar Buiten uitgeeft, wat leidt tot vorming van de eerst troep: de Jonge Verkenners in december 1910, onder leiding van de Ier Griffin Moriarty.
Amsterdam, waar journalist Gos. de Voogt een proef-patrouille opricht. Zij oefenen onder leiding van Hopman M.W.D. den Ouden. De Voogt werd met name geïnspireerd door het bezoek van Britse Verkenners. Deze Patrouille scouts van de 16e Oxford troep, onder leiding van Scoutmaster Bernard Blythe, bezocht in de zomer van 1910 onder andere Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen en Tilburg.
In Londen wordt begin 1910 officieel begonnen met Scouting voor meisjes: de Girl Guides Association wordt er opgericht onder leiding van Agnes Baden-Powell, de zuster van Robert.


1911-1912


Baden Powell maakt een wereldreis en stimuleert de start van Scouting in alle vijf de werelddelen. Tijdens de reis aan boord van het schip Arcadian (begin 1912) ontmoet hij Olave St. Clair Soames, met wie hij in oktober van dat jaar in het huwelijk treedt.
In Nederland worden in vele plaatsen groepen padvinders opgericht en hier en daar ook meisjesgroepen. De belangrijkste zijn:
De Nederlandse Padvindersorganisatie (N.P.O.), op 7 januari 1911 in Amsterdam opgericht door Gos. de Voogt.
De Eerste Nederlandse Meisjes Gezellen Vereeniging (E.N.M.G.V.) in 1911 opgericht door Mevr. A. Muller-van Geuns.
De Nederlandse Padvindersbond (N.P.B.), op 10 maart 1912 te Den Haag opgericht door onder andere W.J. van Hoytema.


1913


De reizen gaan door: Algiers, Malta, Napels. Op 30 oktober wordt de oudste zoon Peter geboren. Deze zou later de Tweede Baron Baden-Powell zijn, en een belangrijke rol spelen in het Zuid-Afrikaanse politiekorps en in de International Fellowship of former Scouts en Guides. Hij overlijdt reeds op 49 jarige leeftijd in 1962 te Londen. In 1936 wordt zijn zoon Robert Jr. geboren en hij wordt daarmee de 3e Baron Baden-Powell.
De Baden-Powell's krijgen nog twee dochters, te weten Heather Grave (1915) die in 1940 huwt met Commander John King en Betty St. Clair (1917) die in 1936 huwt met Gervas Clay. Lord en Lady Baden-Powell krijgen acht kleinkinderen en tot op heden zes achterkleinkinderen. De huidige Lord Baden-Powell (Robert Jr., kleinzoon van de stichter), is in het Britse Scouting actief. Dit echtpaar heeft geen kinderen en de titel van 4e Baron Baden-Powell zal te zijner tijd overgaan op de in 1971 geboren oudste achterkleinzoon David Robert. In de tijd van Baden-Powell werden adellijke titels nog in erfelijkheid toegekend. Sinds het kabinet Wilson in de zestiger jaren is de erfelijkheid van dergelijke titels afgeschaft.


1914-1918


Eerste Wereldoorlog. Door zijn afkomst en carrière in het leger kan Baden-Powell gezien worden als een typische vertegenwoordiger van het Brits Imperium. Hij voelde zich Engelsman in hart en nieren. Maar hij begon te beseffen waartoe het nationalisme kon leiden, onder andere door bezoeken aan de oorlogsfronten in Frankrijk en Vlaanderen. Immers, vier jaar lang waren buurvolken bezig elkaar uit te moorden. Hij begon in te zien dat de scouts-beweging volkeren over hun grenzen heen bijeen kon brengen in een internationale broederschap. De scouts-beweging als vredesbeweging. Het idee van een Jamboree als internationale bijeenkomst, gericht op onderlinge verstandhouding en wederzijds begrip, was daar een rechtstreeks gevolg van. Baden-Powell was in die jaren niet de enige die deze idealen koesterde. De oprichting van de Volkenbond was ook zo'n stap, maar dan op politiek niveau. Ondanks de grote economische crisis, de opkomst van het fascisme, het nationaal-socialisme en het uitbreken van de tweede wereldoorlog is Baden Powell hartstochtelijk voorvechter geweest van dit vredesideaal.

1915

Onder leiding van Prins Hendrik worden de N.P.O. en de N.P.B. samengevoegd tot de N.P.V, de Vereeniging De Nederlandsche Padvinders. De prins wordt beschermheer van de nieuwe vereniging.

1916


Padvindsters en meisjes-gezellen uit Amersfoort, Amsterdam, 's Gravenhage, Leiden en Rotterdam richten op 31 januari het Nederlandsche Meisjes Gilde op (N.M.G., later N.P.G.; Nederlandsche Padvindsters Gilde). De eerste presidente is mevrouw M. Cijfer-van Wijngaarden.
Rond 1916 komt de schatrijke Amerikaans Engelse mrs. Juliette Low, die een omvangrijke meisjesclub leidt in de U.S.A., onder de indruk van Baden-Powell's conceptie en sticht de Girl Scouts of America. Dit heeft grote invloed op de ontwikkeling van Guiding in vele andere landen.


1918


Lord en Lady Baden-Powell bezoeken Spanje en Portugal. Zij vestigen zich met hun gezin op het buiten Bentley, dat ze Pax Hill (Vredesheuvel) noemen. Tot 1939 zullen ze er wonen. Het werd een begrip in de toenmalige Scouting en Guiding wereld.


1919


W.F. de Bois Maclaren -een landeigenaar- schenkt het buiten Gilwell Park in Epping Forrest bij Londen aan de jonge beweging. Baden-Powell besluit om er een trainingscentrum voor kaderleden van te maken en een kampeerterrein voor scouts uit oost-Londen. Op Gilwell Park ontstaat Baden-Powell's conceptie van de zogenaamde Woodbadge Gilwell-cursus, een voortgezette training voor vrijwillig(st)ers. Intussen verschijnen er nieuwe boeken van Baden-Powell, zoals The Wolf Cub's Handbook (m.m.v. Rudyard Kipling), Girl Guiding, Rovering to Success.

1920

Eerste Wereld Jamboree, Olympia, Londen.
Sir Robert Baden-Powell wordt uitgeroepen tot Chief Scout of the World. Tevens wordt de eerste internationale conferentie gehouden: de oprichting van de Boy Scouts International Conference. In Nederland krijgt de N.P.V. een nieuwe voorzitter: vice-admiraal, oud-minister van Marine en Staatsraad J.J. Rambonnet. In 1928 krijgt hij de titel Hoofdverkenner. Onder zijn leiding zal de N.P.V. een grote groei meemaken.1923

Het door Baron van Pallandt in de gemeente Ommen ter beschikking gestelde buitencentrum, genaamd Gilwell Ada's Hoeve, wordt door Hoofdverkenner Rambonnet officieel in gebruik genomen. De eerste Gilwellcursus start nog datzelfde jaar. Tot op de huidige dag is Ommen met haar Scouting-kampeerterreinen langs de Vecht en op het landgoed Eerde voor duizenden meisjes en jongens jaarlijks een gewild centrum.

1924

De Tweede Wereld-Jamboree vindt plaats te Kopenhagen.

1928

Op voorstel van de Nederlandse mevrouw Wijnaendts Francken-Dyserinck wordt tijdens de 8e Wereldconferentie in Hongarije de World Association of Girl Guides and Girl Scouts opgericht.

1929

Derde Wereld-Jamboree, Birkenhead, Engeland.
Baden-Powell wordt in de adelstand verheven en kiest de naam Baron Baden-Powell of Gilwell, daarmee zijn titel verbindend aan het internationaal trainingscentrum bij Londen.
Intussen maken de Baden-Powell's reizen naar India en Afrika. In 1932 komt Lord Baden-Powell voor het nationaal kamp naar Wassenaar en ontvangt in het Scheveningse Kurhaus voor zijn verdiensten het Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de Wateler Peace Price, terwijl zijn echtgenote onder andere Polen bezoekt.

1930

Mevrouw E. van den Bosch-de Jongh wordt presidente van het Nederlandsche Meisjes Gilde. Zij brengt al spoedig de centrale eenheid in het Gilde tot stand en tevens de daarmee gepaard gaande naamsverandering: Het Nederlandse Padvindsters Gilde (1933).
In de Christelijke Jonge Mannen vereniging (C.J.M.V.) zijn padvindersgroepen ontstaan, die zich federatief aansluiten bij de N.P.V.. Met instemming van het Rooms Katholiek Episcopaat komt de Vereniging der Katholieke Verkenners tot stand en deze vereniging sluit zich collectief aan bij de N.P.V.. Rooms Katholieke groepen waren er overigens al vanaf de vroegste tijd. Het waren onder andere mensen als Pim Froger (later pastoor), Prof. Dr. J.E. de Quay, Mr. Ren Hoppener en Dr. Ramselaar, die deze ontwikkeling met veel tactiek wisten te realiseren. Met succes voor tienduizenden jongens in alle delen van het land. Deze ontwikkeling had de warme instemming van hoofdverkenner Rambonnet.
Tijdens de zesde Wereldconferentie van de nog jonge World Association of Girl Guides and Girl Scouts (W.A.G.G.G.S.) op het buitencentrum Foxlease te Engeland, wordt Lady Baden-Powell unaniem gekozen tot World Chief Guide.

1932

Lady Baden-Powell opent op 31 juli Our Chalet, het eerste internationale wereldcentrum van de W.A.G.G.G.S.. Lord Baden-Powell laat ter herinnering aan de schenkster mrs. Storrow uit de Verenigde Staten op de balken in de grote zaal de volgende woorden aanbrengen: "Aan Helen Storrow dankt onze wereldbond dit Chalet tot bloei van de padvinderij en beter begrip tussen de volkeren, juli 1932".

1933

De vierde Wereld-Jamboree werd gehouden in Gödöllö in Hongarije.

1936

H.K.H. Prinses Juliana wordt beschermvrouwe van het N.P.G. 

1937

Vijfde Wereld-Jamboree werd gehouden in Vogelenzang-Bloemendaal.
Koningin Wilhelmina opent het kamp waaraan 27.000 verkenners uit 54 landen deelnemen. Baden-Powell neemt daar op 80 jarige leeftijd afscheid. In Nederland werd sterk met deze Jamboree meegeleefd.


1938


Lord en Lady Baden-Powell verlaten voorgoed Engeland om zich te vestigen in Nyeri in Kenia. Lord Somers volgt Baden Powell in het
Britse Wereldrijk feitelijk op als Chief Scout.
Hoofdverkenner Rambonnet treedt af en N.P.V. en K.V. richten de Nationale Padvindersraad op, waarvan Prins Bernhard voorzitter wordt. A.E. Oosterlee wordt hoofdcommissaris van de N.P.V. en mr. Ben Hoppener van de K.V.. De functie van Hoofdverkenner blijft daarmee vacant.

1939

De enige Jamboree voor meisjes wordt in Hongarije gehouden. Dit wereldkamp heet Pax Ting (Vredesbijeenkomst). Er zijn padvindsters uit 32 verschillende landen. Deze Jamboree vond plaats in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog. De vredesoproep heeft niet lang mogen baten. In september 1939 werd Polen door Duitsland aangevallen.


1940


Na de Duitse inval in Nederland bleven de padvind(st)er verenigingen zo goed als het ging verder functioneren. Activiteiten buiten waren echter niet of nagenoeg niet meer mogelijk.

1941

Medio 1941 werden de padvind(st)ersverenigingen door de Duitse bezettingsautoriteiten verboden. Uniformen en materialen moesten worden ingeleverd. Hoofdbestuursleden werden gearresteerd en geïnterneerd.
Robert Baden-Powell overlijdt in zijn woning Paxtu in Nyeri in Kenia, bijna 84 jaar oud. Op zijn verzoek wordt hij aldaar begraven, aan de voet van de berg Kenia. In Londen wordt in de Westminster Abbey een massaal bezochte herdenkingsdienst gehouden in aanwezigheid van onder andere Koning George VI, minister-president Churchill en ambassadeurs van vele landen waar Scouting en Guiding zijn gegrondvest. In Nederland wordt in het geheim door de Katholieke Verkenners een gedachtenisprentje verspreid.

1944

De World Chief Guide, Lady Baden-Powell, keert vanuit Kenia terug naar Engeland, waar haar door de Britse Kroon een woning ter beschikking wordt gesteld in Hampton Court Palace te Londen.

September 1944

Temidden van het bevrijdende oorlogsgeweld van de geallieerde mogendheden tegen Nazi-Duitsland, vindt de slag om Nijmegen plaats. De voortrekker Jan van Hoof redt de Waalburg en komt om als gids voor Britse troepen. Zijn monument staat bij de Waalbrug.
In het reeds bevrijde zuiden van Nederland herrijst de padvindersbeweging. Het zijn A.E. Oosterlee en mr. Jo Cals (later minister van Onderwijs en Minister-president) die de leiding in handen nemen. Mevr. E. van den Bosch-de Jongh neemt de leiding weer op zich van het Nederlandse Padvindsters Gilde.

1945

Na de algehele bevrijding van Nederland in mei 1945, blijkt dat de padvind(st)ers vereniging nog springlevend is. Er is grote animo onder de jeugd, het kader is er nog steeds. Er wordt zelfs een vierde loot toegevoegd aan de Scoutingstam. Op 4 juli wordt de Nederlandse Gidsen Beweging (Katholieke Gidsen) opgericht. Mevr. mr. Bep Twaalfhoven wordt de eerste presidente van de N.G.B. Het jaar daarop, wordt door de N.P.G. en de N.G.B. de Nationale Padvindstersraad opgericht. Het jaar daarop werd Prinses Juliana, die reeds vanaf 1936 beschermvrouwe was van het N.P.G. beschermvrouwe van beide meisjesverenigingen. 

1945

Na de algehele bevrijding van Nederland in mei 1945, blijkt dat de padvind(st)ers vereniging nog springlevend is. Er is grote animo onder de jeugd, het kader is er nog steeds. Er wordt zelfs een vierde loot toegevoegd aan de Scoutingstam. Op 4 juli wordt de Nederlandse Gidsen Beweging (Katholieke Gidsen) opgericht. Mevr. mr. Bep Twaalfhoven wordt de eerste presidente van de N.G.B. Het jaar daarop, wordt door de N.P.G. en de N.G.B. de Nationale Padvindstersraad opgericht. Het jaar daarop werd Prinses Juliana, die reeds vanaf 1936 beschermvrouwe was van het N.P.G. beschermvrouwe van beide meisjesverenigingen.


1946


De World Chief Guide, Lady Baden-Powell, brengt een bezoek aan Nederland. Lady Baden-Powell wordt groots ontvangen in Den Haag op het Binnenhof, waar meer dan 10.000 meisjes en jongens langs haar trekken. Ze komt in Middelburg, Goes, Rotterdam en Amsterdam en op paleis Soestdijk, waar ze wordt ontvangen door het (toen nog) prinselijke paar.
In dit jaar krijgen de Katholieke Verkenners een volledig zelfstandige plaats naast de N.P.V. De hoofdcommissaris werd H.F.M. Baron van Voorst tot Voorst.
Augustus 1947
Zesde Wereld-Jamboree -de Jamboree van de Vrede- wordt gehouden in het Franse Moisson, waar 25.000 verkenners uit meer dan zestig landen bijeen zijn.


1949


Een gedenkwaardig jaar voor de Katholieke Verkenners. Zij krijgen hun eigen buitencentrum Gilwell St. Walrick in Overasselt, genoemd naar de naburige ruïne van St. Walrick. De eerste beheerder is de legendarische Mat Zuur, die als pionier metterdaad in tent en blokhut op het buitencentrum woonde. In de loop van de jaren zijn de houten barakken door stenen gebouwen vervangen en heeft het centrum zijn huidige vorm gekregen. Mat Zuur is later verder gaan pionieren in Australië. In die tijd verwierven de Katholieke Verkenners ook hun eigen kerkje in Persingen, in de Ooypolder bij Nijmegen. Na de gedwongen passiviteit waren deze jaren vol koortsachtige activiteit.

1950

H.M. Koningin Juliana wordt tot padvindster geïnstalleerd. In augustus van dat jaar opent Koningin Juliana in Ommen het Nationaal Kamp ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Verkennersbeweging in Nederland. Uit heel Nederland en uit andere Europese landen komen 7000 jongens bij elkaar.
Tezelfdertijd is er een Nationaal Waterkamp in Terhorne, Friesland.


1951


Voor de zevende Wereld Jamboree zijn 12.000 jongens bijeen in het Oostenrijkse Bad Ischl.


1954


Lady Baden-Powell is te gast op de l5e Wereldconferentie voor padvindsters en gidsen in Woudschoten te Zeist. Tevens bezoekt zij de provinciale kampen van padvindsters en gidsen op de terreinen van Buitenzorg in Baarn.


1955


De eerste Wereld Jamboree buiten Europa wordt gehouden in Canada, Niagara-on-the-Lake. Het thema is, niet zo verwonderlijk, Nieuwe Horizonten. Er waren ruim 12.000 deelnemers.


1956


Hoofdcommissaris van de Katholieke Verkenners H.F.M. van Voorst tot Voorst neemt afscheid, zijn opvolger wordt Mr. F.B.J. Janssens die 8 jaar hoofdcommissaris zou blijven. Onder de nieuwe hoofdcommissaris zouden de Katholieke Verkenners zich ontwikkelen van jeugdbeweging tot jeugdorganisatie. In 1956 telde de K.V. ruim 40.000 leden.


1957


Gouden jubileumjaar van de wereldbeweging.
Op 22 februari opent Lady Baden-Powell het derde wereldcentrum van de meisjes Our Cabana in Mexico.
Het Baden-Powell jaar wordt op 23 februari geopend met een herdenkingsdienst in de Domkerk te Utrecht. Aanwezig zijn H.M. Koningin Juliana en 2000 leiders en leidsters van de vier verenigingen.
Er worden vier wereldkampen gehouden voor padvindsters en gidsen in Canada, Engeland, de Filipijnen en Zwitserland. Alleen al aan het kamp op Windsor in Engeland namen 4000 meisjes uit 60 landen deel. 32.000 verkenners, voortrekkers/senioren en leid(st)ers uit ruim 90 landen komen naar het Engelse Sutton Goldfield (bij Birmingham) voor de Jamboree Indaba-Moot (J.I.M.). Deze Jubileum-festiviteit wordt bezocht door het Britse Koningspaar, minister-president Harold MacMillan, secretaris-generaal van de U.N.O. en de ambassadeurs van alle landen ter wereld waar Baden-Powell's Scouting en Guiding bestaat. Hoewel ze in verschillende delen van de wereld verblijf hebben, is de complete Baden-Powell familie aanwezig. 

1958

Bij de Katholieke Verkenners wordt een nieuwe speltak geïntroduceerd voor jongens ouder dan 13/14 jaar; de Rowans. Jan Wygerink, die lange tijd beheerder is geweest van Gilwell St. Walrick, was de geestelijke vader van deze nieuwe speltak.
In Nederland deed in deze jaren ook een andere vorm van jeugdwerk zijn intrede: het 'open' jeugdwerk, als tegenhanger (en later zelfs de concurrent) van het traditionele 'gesloten' jeugdwerk, dat wil zeggen vormen van jeugdwerk die zich kenmerkten door lidmaatschap, eigen gewoontes en levensovertuigingen en een eigen methode van werken. De opbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat kostte zoveel geld dat de regering de tering naar de nering moest zetten. Er werd een bestedingsbeperking ingevoerd, wat direct leidde tot subsidiekortingen bij de jeugdorganisaties.
Opvallend in deze jaren binnen het Nederlandse Verkennen was ook het verlangen naar nieuwe wegen te zoeken. Men begon zich af te vragen of het Verkennen in zijn toenmalige vorm nog wel beantwoordde aan de eisen van de tijd. Een veelzeggende kreet uit een van de kaderbladen was: "De wereld om ons heen verandert". En dat die wereld snel aan het veranderen was, bleek onder andere uit de lancering van de Russische Satelliet, Spoetnik, in oktober 1957 en in 1961 uit de lancering van de eerste mens in de ruimte, Joeri Gagarin.


1959


De Tiende Wereld Jamboree wordt gehouden, de eerste in het Verre Oosten, in de Filipijnen.

1961

De Katholieke Verkenners (tot dan toe behorend bij de Vereniging de Katholieke Jeugd Beweging), worden een zelfstandige vereniging, de Katholieke Verkenners (K.V.)


1962


In 1962 bezocht Lady Baden-Powell het internationale padvindsters- en gidsenkamp Stop-Contact in Dwingeloo.


1963


De elfde Wereld-Jamboree in Marathon, Griekenland. Het Filipijnse Jamboree Contingent komt om bij een vliegtuigramp. De wereld is geschokt door de moord op de Amerikaanse President Kennedy, ook voor vele jongeren een symbool van vooruitgang en ontwikkeling.


1966


Het vierde wereldcentrum van de W.A.G.G.G.S. Sangam in India wordt op 16 oktober door Lady Baden-Powell geopend.
Op de Besthemenerberg in Ommen vieren 7000 padvindsters hun 1Oe Jubeldag. Lady Baden-Powell, Koningin Juliana, padvindsters en gidsen van andere landen zijn hierbij aanwezig. Als 'Jubel'-goede daad werd een geldbedrag bijeen gebracht. Honderden kindertehuizen, kinderziekenhuizen en dergelijke in alle provincies kregen een groot bedrag om de jeugdbibliotheek aan te vullen.


1967


De twaalfde Wereld Jamboree vond plaats in Idaho, U.S.A.

1968

Op 30 januari werd de Federatie Scouting Nederland opgericht onder gelijktijdige opheffing van de Landelijke Padvinders Raad. Deze raden waren verantwoordelijk geweest voor de gezamenlijke activiteiten van de vier verenigingen; de contactgroep BE/Blauwe Vogels, de Landelijke Bandcommissie, de Commissie Heitje-Karweitje, de Nationale Pivoraad, Trans Euro Scout (reisbureau) en de Nationale Studenten Padvinders Conferentie. Dit was de eerste stap op een weg die 5 jaar later in een fusie zou eindigen. Het was een federatie, wat betekende dat de vier verenigingen zelfstandig bleven, maar gezamenlijke activiteiten en belangen bundelden.
De zestiger jaren lieten een versnelde ontwikkeling zien op sociaal, cultureel, politiek en religieus terrein. Met die ontwikkelingen hebben de vier Scouting verenigingen in mindere of meerdere mate geworsteld, omdat ze beseften dat ze die ontwikkelingen niet konden negeren als jeugdorganisaties, maar tegelijkertijd ook niet zo snel een passend antwoord daarop hadden. Het thema van de Koempoelan van de K.V. in 1969 luidde: ''t Gist'. Dit is ook een van de redenen dat de ledentallen niet toenamen, zelfs hier en daar terugliepen. De beslissing om in 1968 een federatie op te richten met het achterliggende doel van een fusie op langere termijn was in dat kader een logische stap.
Ook in internationaal Scouting verband gebeurde heel wat. Steeds meer voormalige koloniën vragen als zelfstandig geworden naties in de verbanden van de World Organisation of the Scout Movement (W.O.S.M.) om 'eigenheid' in de vertaling van de alom geaccepteerde originele Baden Powell principes. Zo ontstaan er in beide wereldorganisaties regionale verbanden in Azië, Afrika, Zuid-Amerika en Europa. Onder andere via de Raad van Europa en de European Youth Council groeit er ook een oost-west relatie binnen het Europese Continent. In het westelijk deel van het Europese Continent zijn Scouting en Guiding (in een aantal landen reeds volledig gefuseerd) sterke jeugd- en jongerenorganisaties. In het oostelijk deel van Europa zijn het de 'pionierverenigingen' voor jeugdigen van 6 tot 20 jaar, die zeer actief zijn. Praktisch gezien zijn er vele overeenkomsten, al was het maar omdat de eerste tien tot twintig jaar van Baden-Powell's Scouting in de meeste Oost-Europese landen Scouting en Guiding sterke organisatorische verbanden kennen in die landen. Baden-Powell bezocht onder andere Rusland, Polen, Tsjechoslowakije, Roemenië en Hongarije, waar in 1933 de 4e Wereld-Jamboree werd gehouden met maar liefst 25.000 deelnemers. Een verdergaande dialoog met de in de Oost-Europese landen bestaande jeugdorganisaties, met behulp van de European Youth Council wordt voortgezet.


1971


De dertiende Wereld-Jamboree vond plaats in Tokio, Japan.


6 januari 1973


Na drie jaar van intensief overleg onder voorzitterschap van mevrouw G.N. van Berkel en na tijdrovende consultatie van beide wereldverbonden van Scouting en Guiding, wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Jaarbeurs-Congrescentrum te Utrecht de ene Vereniging Scouting Nederland een feit. Het fusie-proces was daarmee nog niet afgerond. Het samengaan van de vier verenigingen vroeg een groeiproces om tot afstemming van visies te kunnen komen. Zo ontstaat een nieuwe vereniging van 100.000 jeugd-en kaderleden, terwijl enige tijd later een Vereniging Vrienden van Scouting wordt opgericht. Dit is een samenvoeging van enkele duizenden oud-leden van de verschillende voormalige verenigingen: mensen die niet meer actief kunnen zijn, maar die wel de nodige georganiseerde 'support' aan de actieve Scoutingbeweging kunnen geven.


1973


Eerste voorzitter van Scouting Nederland wordt de burgemeester van Weerselo, de heer W.L.G. Schelberg, die echter na een jaar wegens drukke ambtsbezigheden deze functie overdraagt aan mr. W.F. van Dorp.
Op 20 oktober verricht H.M. Koningin Juliana de officiële opening van het Landelijk bureau te Amersfoort.
Lady Baden-Powell werd door de Verenigde Naties (FAO) uitgeroepen tot de vrouw van het jaar. Zij ontving daarvoor de Ceresmedaille.

1975

De veertiende Wereld-Jamboree vond plaats in Lillehammer, Noorwegen.


25 juni 1977


Op 88-jarige leeftijd overlijdt Lady Baden-Powell. Op 26 september 1977 vindt de dankdienst plaats in de Westminster Abbey te Londen ter nagedachtenis aan Lady Baden-Powell.


1980


Op 18 oktober wordt in Leusden het nieuwe Landelijk bureau van Scouting Nederland geopend. Het eerste gezamenlijke bureau te Amersfoort bleek al gauw te klein om onderdak te bieden aan een groeiende jeugdorganisatie. Daarom werd tot nieuwbouw besloten. Het pand in Amersfoort werd verkocht en ook de Scout-Shop, tot dan toe gevestigd in Den Haag, kreeg een plaats in het nieuwe Landelijk bureau.


1981


Op 12 februari wordt in de Westminster Abbey in Londen een nieuwe plaquette onthuld ter nagedachtenis aan Lord en Lady Baden-Powell.
Prins Claus wordt beschermheer van Scouting Nederland en brengt een werkbezoek aan het Landelijk bureau.


1983


De vijftiende Wereld-Jamboree vond plaats in Calgary, Canada.


1985


Scouting Nederland start -na goede ervaringen in het buitenland- met een nieuwe speltak voor 5 tot 7-jarigen; de Bevers.
Scouting Nederland viert feest, omdat het 75 jaar geleden is, dat het spel van verkennen in Nederland is begonnen. Het jubileumjaar begint met een taarten-actie en eindigt met een feestmaand. Onder het motto Scouting natuurlijk avontuurlijk vinden gedurende het gehele jaar activiteiten plaats, met als hoogtepunten het spel Jubilee voor welpen en kabouters, de Jubileum-Jamboree en het NaWaKa, waaraan in totaal 10.000 jongens en meisjes deelnemen, onder wie 2000 buitenlandse scouts.


1988


In januari vindt de zestiende Wereld Jamboree plaats in Sidney, Australië.
De wereldorganisaties van Scouting wijzen de organisatie van de achttiende Wereld Jamboree in 1995 toe aan Scouting Nederland.
Scouting Nederland wil dit mega-evenement graag gebruiken als middel om de vereniging verder te ontwikkelen, zowel in kwaliteit als in kwantiteit.


1989


In april neemt Z.K.H. Prins Bernhard afscheid als koninklijk commissaris van de vereniging.


1991


Gedurende het jaar vindt de introductie plaats van een nieuw spelaanbod voor Scouting Nederland. Onderdeel hiervan is een programma aanbod voor een gemengde speleenheid van jongens en meisjes tussen 7 en 11 jaar; de Esta's.
De zeventiende Wereld Jamboree vindt plaats in augustus in Soraksan National Park te Korea.

1992

In één jaar tijd vinden twee bijzondere evenementen plaats: het Nationaal Water Kamp met 5000 deelnemers, eind juli in Roermond en de Scout-In, een weekend voor 7.000 leidinggevenden eind september.
De Stichting Wereld Jamboree 1995 wordt op- en ingericht.

1993

De Stichting Wereld Jamboree start de werving van 3.000 vrijwilligers die de Europese Jamboree in 1994 en de Wereld Jamboree in 1995 moeten gaan organiseren.
Scouting Nederland start in het najaar een omvangrijke publiciteitscampagne om het vervlakte imago van de vereniging opnieuw in te kleuren. Scouting zet hiervoor onder meer TV-reclamespots in.
Dit alles is onderdeel van een groeicampagne, waarbij Scouting streeft naar 140.000 leden in 1996.

1994

Op 1 januari start het landelijk niveau van Scouting Nederland in een nieuwe organisatie-structuur, waarbij het mogelijk wordt nog klantgerichter te werk te gaan.

1995

De Wereld Jamboree vindt plaats in Nederland! Scouting Nederland bouwt in Dronten met 5.000 vrijwilligers een complete tentenstad waar 18.000 scouts uit de gehele wereld tien dagen lang de tijd van hun leven hebben. Het thema is ‘Future Is Now’. Koningin Beatrix verricht de opening die live op televisie te zien is. Met het wereldevenement laat Scouting Nederland zien dat het een eigentijdse organisatie is, waar veel kinderen ontzettend veel plezier aan beleven. De term ‘scouts’ heeft de term ‘padvinders’ verbannen.
2000

Scouting Nederland organiseert in Dronten de eerste Nationale Jamboree met 4.000 Nederlandse en buitenlandse scouts en explorers. De vriendschappen met scouts in Tsjechië, Slowakije en Zuid-Afrika worden aangehaald, waardoor scouts uit Nederland de mogelijkheid krijgen scouts in deze landen te bezoeken.
2003

De overheid kondigt aan per 1 januari 2004 de subsidie stop te zetten. Scouting Nederland organiseert acties in Den Haag, op de radio en televisie en in de landelijke pers.
2005

Hare Majesteit Koningin Máxima wordt de nieuwe beschermvrouwe van Scouting Nederland.
2007

Scouting bestaat Wereldwijd 100 jaar en dit jubileum wordt groots gevierd. De Wereld Jamboree vindt plaats in Engeland.
2010

Scouting in Nederland bestaat 100 jaar. Dit wordt groots gevierd met een landelijke manifestatie, Scouts2day, waar ruim 20.000 scouts samen het feestjaar vieren. Ook is er een indrukwekkende jubileum jamboree met 12.500 scouts uit binnen en buitenland in Roermond. Scouting Nederland grijpt het jaar 2010 aan om een nieuwe kledinglijn, de Scoutfit, te introduceren en om tal van vernieuwingen op het gebied van spel, programma en deskundigheidsbevordering door te voeren.
2011-2015

Klaar voor nog eens 100 jaar Scouting in Nederland! De focus komt te liggen op Scoutinggroepen, om zowel kwalitatief als kwantitatief te groeien. Het spel, Scouting Academy en programma Groepsontwikkeling staan centraal.
Terug naar de inhoud